Wachtdienst

Uw huisarts tracht zoveel mogelijk zelf in te staan voor spoedgevallen en hoogdringende oproepen. In geval van afwezigheid zal worden doorverwezen naar de dokter van wacht via het centrale oproepnummer huisartsenwachtdienst 1733. Dit nummer is bereikbaar tijdens het weekend vanaf 19u vrijdagavond ( tot de maandagmorgen ) en op feestdagen. Ook tijdens de week kan het zijn dat uw huisarts niet meer bereikbaar is na 19u en kan dit nummer gebruikt worden voor dringende medische (huisartsen) hulp.

Andere nuttige nummers

  • Dringende medische hulp: 100 of 112
  • Dringende oproep politie: 101
  • Dringende oproep brandweer: 100 of 101
  • Antigifcentrum : 070 245 245
  • Tandarts van wacht : 0903 39 969 ( weekends en feestdagen, enkel tussen 9u en 18 u consulteerbaar en enkel voor spoedgevallen) ( betalend nummer )
  • Wachtdienst apothekers: om de apotheek van wacht te kennen via www.apotheek.be of www.geowacht.be (gratis)
  • Nachtwacht apotheek ( vanaf 22u) ( enkel telefonisch – betalend nummer ) : 0903 99 000